Το έργο

Το έργο FemSTEM Coaching έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα των δύο φύλων σε ότι αφορά τις οριζόντιες δεξιότητες στον τομέα των STEM, παρέχοντας εργαλεία και τεχνικές για την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των γυναικών μέσω της ψηφιακής και δια ζώσης εκπαίδευσης των Coaching Circles™, που έχει δομηθεί στο πλαίσιο Πρόσληψη-Διατήρηση-Εξέλιξη (Recruitment Retention Progression- RRP framework).

Οι στόχοι του έργου είναι:

Πλαίσιο Πρόσληψη-Διατήρηση-Εξέλιξη (Recruitment Retention Progression- RRP framework).

Χρήση του πλαισίου RRP για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη δημιουργία παρεμβάσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια των σταδίων

Τηλεκπαίδευση (E-Coaching).

Ανάπτυξη ενός προγράμματος τηλεκπαίδευσης ή ψηφιακής καθοδήγησης για γυναίκες στο χώρο των STEM

w

Δια ζώσης καθοδήγηση.

Ανάπτυξη ενός προγράμματος δια ζώσης εκπαίδευσης για γυναίκες στο χώρο των STEM.

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών.

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες τους καθώς και ανάπτυξη των οριζόντιών και των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

ΠΟΡΟΙ

Για να επιτευχθεί αυτό θα παραχθούν τρία πνευματικά προϊόντα στο πλαίσιο του έργου:

Δοκιμή του πλαισίου Πρόσληψη-Διατήρηση-Εξέλιξη (RRP Framework)

Καθοριστική για το πρόγραμμα είναι η ενσωμάτωση του πλαισίου Πρόσληψης –Διατήρησης και Προόδου (RRP Framework), για τη διασφάλιση πως λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα STEM. Επίσης μέσω του πλαισίου τα παρεχόμενα μοντέλα καθοδήγησης θα μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές.

 

Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης/ Τηλεκπαίδευση

Το έργο FemSTEM Coaching στοχεύει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο χώρο των STEM μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακής καθοδήγησης, αποτελούμενου από 5 ενότητες που αφορούν στις σημαντικότερες οριζόντιες δεξιότητες για τις γυναίκες στα STEM.

 

Coaching Circles™

Τα Coaching Circles™ θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις οριζόντιες δεξιότητες μέσω της υποστήριξης των ομάδων ώστε να ενισχύσουν την προσωπική τους επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Online E-Coaching Programme

Online E-Coaching Programme

The modules which address the most important soft skills needed for women in STEM are now available. You will find them through the E-Coaching Programme located on the project website.

Piloting 1

Piloting 1

In July, the consortium carried out the piloting sessions to test the Coaching Circles. The Coaching Circles methodology is based on action learning, coaching, mentoring techniques and self-reflection exercises and tools to help participants to build confidence and...

FemSTEM events

FemSTEM events

A total of 5 dissemination events were celebrated (either in person or online) in all partner countries with the participation of women in STEM and local stakeholders. In addition, several actions have also been implemented to disseminate the results of the project...

Kick-off meeting in Málaga, Spain

Kick-off meeting in Málaga, Spain

The kick-off meeting of the FemSTEM project took place in January 2020 in the headquarters of CESUR, the Spanish partner. During the meeting, the consortium had the opportunity to discuss several project management issues, plan in detail the division of work for all...

Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης (E-Coaching Programme).

Το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποδοτικούς τρόπους και σκοπεύει να τους καθοδηγήσει σε νέους εναλλακτικούς τρόπους σκέψης.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις γυναίκες που επιδιώκουν μια καριέρα στο χώρο των STEM, σε ανάλογες θέσεις εργασίας του τομέα αλλά και όσες επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτόν.

COACHING CIRCLES™

Η μεθοδολογία των Coaching Circles™ περιλαμβάνει τεχνικές καθοδήγησης, εποπτείας και πρακτικής εκμάθησης που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατακτήσουν τους στόχους τους με την υποστήριξη ενός έμπειρου διαμεσολαβητή και μιας μικρής ομάδας συμμετεχόντων με κοινά χαρακτηριστικά.