Το έργο

Το έργο FemSTEM Coaching έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα των δύο φύλων σε ότι αφορά τις οριζόντιες δεξιότητες στον τομέα των STEM, παρέχοντας εργαλεία και τεχνικές για την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των γυναικών μέσω της ψηφιακής και δια ζώσης εκπαίδευσης των Coaching Circles™, που έχει δομηθεί στο πλαίσιο Πρόσληψη-Διατήρηση-Εξέλιξη (Recruitment Retention Progression- RRP framework).

Οι στόχοι του έργου είναι:

Πλαίσιο Πρόσληψη-Διατήρηση-Εξέλιξη (Recruitment Retention Progression- RRP framework).

Χρήση του πλαισίου RRP για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη δημιουργία παρεμβάσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια των σταδίων

Τηλεκπαίδευση (E-Coaching).

Ανάπτυξη ενός προγράμματος τηλεκπαίδευσης ή ψηφιακής καθοδήγησης για γυναίκες στο χώρο των STEM

w

Δια ζώσης καθοδήγηση.

Ανάπτυξη ενός προγράμματος δια ζώσης εκπαίδευσης για γυναίκες στο χώρο των STEM.

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών.

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες τους καθώς και ανάπτυξη των οριζόντιών και των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

ΠΟΡΟΙ

Για να επιτευχθεί αυτό θα παραχθούν τρία πνευματικά προϊόντα στο πλαίσιο του έργου:

Δοκιμή του πλαισίου Πρόσληψη-Διατήρηση-Εξέλιξη (RRP Framework)

Καθοριστική για το πρόγραμμα είναι η ενσωμάτωση του πλαισίου Πρόσληψης –Διατήρησης και Προόδου (RRP Framework), για τη διασφάλιση πως λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα STEM. Επίσης μέσω του πλαισίου τα παρεχόμενα μοντέλα καθοδήγησης θα μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές.

 

Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης/ Τηλεκπαίδευση

Το έργο FemSTEM Coaching στοχεύει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο χώρο των STEM μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακής καθοδήγησης, αποτελούμενου από 5 ενότητες που αφορούν στις σημαντικότερες οριζόντιες δεξιότητες για τις γυναίκες στα STEM.

 

Coaching Circles™

Τα Coaching Circles™ θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις οριζόντιες δεξιότητες μέσω της υποστήριξης των ομάδων ώστε να ενισχύσουν την προσωπική τους επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.

Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης (E-Coaching Programme).

Το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποδοτικούς τρόπους και σκοπεύει να τους καθοδηγήσει σε νέους εναλλακτικούς τρόπους σκέψης.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις γυναίκες που επιδιώκουν μια καριέρα στο χώρο των STEM, σε ανάλογες θέσεις εργασίας του τομέα αλλά και όσες επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτόν.

COACHING CIRCLES™

Η μεθοδολογία των Coaching Circles™ περιλαμβάνει τεχνικές καθοδήγησης, εποπτείας και πρακτικής εκμάθησης που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατακτήσουν τους στόχους τους με την υποστήριξη ενός έμπειρου διαμεσολαβητή και μιας μικρής ομάδας συμμετεχόντων με κοινά χαρακτηριστικά.