Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης/ Τηλεκπαίδευση

Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης (E-Coaching Programme). Το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποδοτικούς τρόπους και σκοπεύει να τους καθοδηγήσει σε νέους εναλλακτικούς τρόπους σκέψης.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις γυναίκες που επιδιώκουν μια καριέρα στο χώρο των STEM, σε ανάλογες θέσεις εργασίας του τομέα αλλά και όσες επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτόν.

Free

Ενότητα 1: Αναπτύσσοντας εαυτό (πυρήνας διαχείρισης)

Free

Ενότητα 2: Ανάπτυξη του πυρήνα Ηγεσίας

Free

Ενότητα 3: Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης με την ανάπτυξη νέων παραδειγμάτων (Νευρο – γλωσσικός Προγραμματισμός)

Free

Ενοτητα 4: συμβουλευτικη οδηγουμενη απο αποτελεσματα

Free

Ενότητα 5: Συμβουλευτική για αύξηση επιρροής

Free

Ενότητα 6: Διαπολιτισμική Ικανότητα